Στοκχόλμη 2012 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

Τον Αύγουστο του 2012 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Μαρούδας Αντώνιος (ΠΕ02) και Παπαδοπούλου Καλλιόπη (ΠΕ02) συμμετείχαν σε πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Comenius που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη με τίτλο Reading the city of Stockholm. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία με την πόλη της Στοκχόλμης και γενικότερα πώς μπορούν να γνωρίσουν οι μαθητές μια πόλη. Οι 11 συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και προέρχονταν από την Ισπανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ρουμανία,  Γερμανία και Ελλάδα.

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη γνωριμία των συμμετεχόντων μέσω ενός δείπνου, όπου ο καθένας είχε τη δυνατότητα να φέρει γεύσεις αντιπροσωπευτικές από τη χώρα του. Στη συνέχεια, η γνωριμία ολοκληρώθηκε μέσω μιας παρουσίασης, όπου ο καθένας είχε προετοιμάσει για τον εαυτό του, το σχολείο και τον τόπο του. Το σεμινάριο περιλάμβανε διαλέξεις, παρουσιάσεις, επισκέψεις σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους καθώς και συζητήσεις για διαπολιτισμική εκπαίδευση, κινητικότητα πληθυσμών και μετανάστευση. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στη γειτονική πόλη Mariefred, επίσκεψη σε ορισμένους σταθμούς του μετρό και παραγωγή μιας τηλεοπτικής εκπομπής παρουσιάζοντας τις εντυπώσεις μας από την πόλη. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες, σε βιωματικές ασκήσεις και παρουσιάσεις, ενώ στο τέλος του προγράμματος κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα προσχέδιο μαθήματος βασισμένο σε ένα προεπιλεγμένο θέμα.


Τα οφέλη της συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα, ενθαρρύνεται ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, να ενημερωθεί για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα καθώς και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων στην τάξη με βάση τις εκπαιδευτικές πολιτικές διάφορων κρατών. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία βελτίωσης της χρήσης ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών στην τάξη. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί καλύτερα το φάσμα των ευρωπαϊκών πολιτισμών και αξιών και την ανάγκη αύξησης της κινητικότητας μέσα στην Ε.Ε. Γενικά, η επαφή με άλλους συναδέλφους προσφέρει μια  διαφορετική ματιά στη διαχείριση της τάξης, στον τρόπο και στα θέματα διδασκαλίας καθώς και ενθάρρυνση ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και διλήμματα στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.


Το σύνολο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ όπως επίσης η αίτηση συμμετοχής και οι οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αίτησης. Το υλικό της συγκεκριμένης κατάρτισης καθώς και τις τελικές εργασίες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα τα βρείτε εδώ
.